Målekort Teknisk drift

Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug
 

Område

Måleindikator%

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

 

5,0

> 4

Arbeidsmiljø

 

Medarbeidertilfredshet*

5,4

 

> 4,6

Sykefravær - egenmeldt

0,41 %

0,71 %

< 4 %

Sykefravær – sykemeldt

1,63 %

0,36 %

< 4 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

100 %

100 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Tjeneste-produksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/år

1

0

0

Andel av befolkningen med kommunal vannforsyning

76 %

77 %

> 77 %

Andel uskifting av vannledninger Løten vannverk gjennomsnitt siste 5 år

0,6 %

0,6 %

> 0,6 %

Andel av befolkningen med kommunalt avløp

60 %

60 %

> 61 %

Andel uskifting av avløps-ledninger hovedavløpsnettet gjennomsnitt siste 5 år

0,2 %

0,2 %

> 0,2 %

Andel kommunale kjøreveger med asfalt

45 %

45 %

> 45 %

 

 

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Til toppen