Alle skal få være med

Lund barnehage var med på barnehagedagen, hvor tema var demokrati og barns medvirkning med slagordet;
Jeg har noe å si…

Bakteppet for temaet er grunnlovsjubileet. Ungene laget sin egen Grunnlov, med punkter som; alle skal få være med og bestemme litt hver, si fra til hverandre hvis noe ikke er greit.