Alf Prøysen har vært med oss hele dette året; på karneval med Bolla Pinnsvin – i forestilling på besteforeldrekaffen der vi underholdt med Prøysens tekster og på sommerfesten med dramatisering av” Geitekyllingen som kunne telle til ti ”.