Uteområdet.  
2014 var det året da de siste restene av lekeapparater ble fjernet fra uteområdet. Gleden var derfor stor når skolen fikk tildelt kr 100.000,- i investeringer til lekeapparater i nytt budsjett. Arbeidet rundt dette har skolen tatt tak i.  Bildene til vår årsmelding viser elever i aktivitet og diskusjon under arbeidet med nye lekeapparater.

Planlegging av uteområdet på Lund

Alle elever har arbeidet sammen med å planlegge uteområdet.  Vi håper å se resultater av dette i 2015.