Gruppearbeid i forbindelse med planlegging av uteområdet

Bildene til vår årsmelding viser elever i aktivitet og diskusjon under arbeidet med nye lekeapparater.