Ungdomstrinn i utvikling

Skolen har gjennom året deltatt på ulike prosjekter. I samarbeid med Stange, Ringsaker og Hamar har skolen deltatt i et comenius regio prosjekt som har hatt som mål å sette fokus på den gode undervisningspraksis. Løten ungdomsskole er også med i pulje 1 i den statlige satsningen på ungdomsskolen – ungdomstrinnet i utvikling. Her har det vært et samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Dette prosjektet videreføres i 2015. 

Løten ungdomsskole