Skolen har startet et arbeid med å få mer liv inn på skolen. Både ved å planlegge mer «farge» inn på skolen, samt å invitere til en samlokalisering med kulturskolen. Det siste er til behandling i kommunen. 

Mer farge i skolen