Turdager i nærmiljøet
Vi har hatt faste turdager hver uke, hvor vi har gått tur i barnehagens nærmiljø. Her har barna fått fysisk aktivitet i ulikt terreng, de har fått kjennskap til naturen og har fått kunnskaper om hvordan vi skal opptre i naturen.

Faste turdager

Røris!
En gang i uken har hele barnehagen hatt et bevegelses program til musikk, Røris, dette for at barna skal få bruke kroppen sin på ulike måter til musikk.

Røris i barnehagen