En del av LØFT-metodikken
Barna har lært seg 10 ulike karakteregenskaper som f.eks. samarbeid, respekt og omsorg. Disse begrepene har barna fått møte i fortellinger, praktiske oppgaver og i hverdagssituasjoner.

LØFT gir godt samspill