Målekort Bygg- og vedlikeholds seksjonen

Seksjonsleder: Erik Adolfsen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer

Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet*

 

4,5

 

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

4,6

 

> 5

Sykefravær  - egenmeldt

 

0,28 %

< 2 %

Sykefravær – sykemeldt

 

0,98 %

< 2 %

Økonomi-styring

Økonomisk resultat

 

100,5 %

 

Virksomhetens egne indikatorer

Tjeneste-produksjon

Antall klager på kvalitet på utført arbeid

2

3

=< 2

Klage på mangler ved arbeidet

2

2

=< 2

Registrerte avvik på utført arbeid (drift, vedlikehold, utvikling, reparasjon)

4

3

0

Klager på svikt i fremdrift i aktivitet

8

3

0

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer

6

2

=< 4

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg

2

1

=< 4

Registrerte avvik på inneklimafaktorer, lyd,lys,luft,temperatur

Ikke opptalt

3

=< 4

Avvik på brann-sikkerhetsinnstallasjoner

1

1

0

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan

Vedtatt 2015

-

0

Avvik fra forskrift/lov eller skriftlige rutiner

45

9

< 25

Avvik fra strategiplan

 

-

0

Stillingsbrøk pr 1 000 kvm bygg

0,21

0,21

0,22

Arbeidsmiljø

Etter/videreutdanning
Studiepoenggivende utdanning

0

0

1

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Forklaringer/kommentarer:

Brukertilfredshet er målt blant virksomheter og seksjoner i Løten kommune. Svarprosent var på ca 72%. Skala brukt til undersøkelse er fra 1 – 6, der 6 er best resultat.

Personell:

Personellsituasjonen i Bygg og vedlikeholds seksjonen for 2014 har vært stabil. Sykefraværet har en god utvikling fra 2013.

Til toppen

Tilbake til bygg- og vedlikeholds seksjonens årsmelding