Målekort Renholdsseksjonen

Seksjonsleder: Anne Kristin Knudsen

Område

Måleindikator

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2015

Felles indikatorer:

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

4,9

> 4,5

Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet*

5,3

Ikke målt

> 5,3

Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

1,04%

2,06 %

< 4 %

Arbeidsmiljø

Sykefravær – sykemeldt

8,69 %

2,46 %

< 6 %

Økonomistyring

Økonomisk resultat

96 %

99 %

100 %

Virksomhetens egne indikatorer:

Opplæring, kompetanseheving

Prosentandel medarbeidere på kurs gjennom året

 

95 %

100 %

Opplæring, kompetanseheving

Antall interne og eksterne kurs

 

2

 > 2

Godt arbeidsmiljø

Interne konflikter

 

0

0

Sikker arbeidsplass

antall skader

 

0

0

*Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat