I 2014 markerte vi Renholders Dag på Scandic Hotell sammen med renholderne fra Elverum, Stange, Hamar og Ringsaker kommune samt Hedmark Fylkeskommune.  Det var et fagseminar med kurs i tema; ergonomi, arbeidsglede, hygiene og maskinbruk. 
Vår seksjon opplevde dette som svært nyttig og positivt, slik at det også i 2015 vil bli arrangert en fagdag.

Fagdag på Scandic hotell i Hamar