Bilde fra Renholdsseksjonens sommeravslutning, på Skafferiet 

Renholdsseksjonens sommeravslutning