Teknisk Drift har i 2014 oppdimensjonert og skiftet ut kulvert i Dalstuvegen på grunn av for liten kapasitet ved store intense nedbørsmengder (klimatilpasning). Kulverten er dimensjonert for 200 års flom + 20%.

Ny kulvert blir montert i Dalstuvegen

Kulvert monteres i Dalstuvegen

Kulvert monteres i Dalstuvegen

Vil du vite mer?
Les teknisk drift sin årsmelding her