Alle nyfødte blir fulgt opp, både med hjemmesbesøk og undersøkelser på helsestasjonen.

Måling og veiing er noen av tjenestene vi gjør

Måling og veiing er en del av oppfølgingen

Vil du vite mer?
Les vår brosjyre om oppfølging og veiledning av barn 0-5 år her