Veiledning og oppfølging ved helsestasjonen foregår utifra foreldre og barns behov, individuelt og i grupper.
Velger man å delta i gruppe, gir det muligheter for å utveksle erfaringer og danne nettverk med andre foreldre med barn på samme alder.

Velkommen inn!

Vil du vite mer?
Les om helsestasjonens tilbud her