Mange barn med store og sammensatte behov for tjenester har rettigheter til Individuell Plan. Dette er en stor utfordring fordelt på få ansatte og vi ønsker et tettere samarbeid med barnehager og skoler for å ivareta arbeidet med Individuell Plan.

Mange barn med ulike behov

Vil du vite mer?
Les om individuell plan her