Pasientene får forsvarlig og omsorgsfull pleie og behandling.  

Forsvarlig pleie og behandling

I perioder har det vært nødvendig å styrke bemanningen, dette for å ivareta forsvarligheten og omsorgen for alvorlig syke pasienter.