Kultur, informasjon og service bidrar til Løtens kulturliv med våre faste arrangement som kulturprisutdeling, ildsjelprisutdeling og oppmerksomhet til medaljevinnere i idretten. Medaljevinnere i idretten

Disse fikk utdelt priser i 2014:

  • Kulturprisen for 2013 gikk til forestillingen Arbesdaer
  • Ildsjelprisen for 2013 ble delt ut til Inger Marie Bjørke
  • Medaljevinnere i idretten 2013 var disse: Espen T. Nordsveen, Kato Nordsveen, Sverre Lindstad, Lars Erik Gåsvær, Sigfrid Paulsen Mustaparta, Ole Egil Reinfjord, Aina Reinfjord, Mette Reinfjord og Sigurd Dæhli.
  • Trættebergstipendmottaker Liv Dessen "kvitterte" med utstilling i galleri Natthagen

Kulturprisutdeling på Klevfos til forestillingen ArbesdaerIldsjelprisutdeling til Inger Marie Bjørke Ordfører Bente Elin Lilleøkseth åpner utstillingen til Liv Dessen i galleri Natthagen