Hjemmeboende eldre i Løten får tilkjørt varm mat ved de frivillige i Frivlligsentralen. Maten er laget ved Løten helsetun sitt kjøkken, som setter opp uke-menyer, og brukerne kan bestille mat til de dagene de ønsker. All maten lages på kjøkkenet, og det brukes gode råvarer for at de eldre skal få viktige næringsstoffer. 

Frivillige henter mat på kjøkkenet på Løten helsetun

Løten Frivilligsentral sine hjelpere:

  • Til sammen 40 frivillige er engasjert i utsending av mat
  • 6 frivillige kjører ut og leverer mat hver dag i hele Løten
  • Matlevering skjer hver dag hele året
  • De frivillige kjører til sammen ca. 700 km på en uke

Frivillige kjører mat ut til de aldre hjemmeboende. Foto: Østlendingen

Vil du vite mer?
Les om Løten Frivilligsentral her