Løten Kommune har fra januar 2014 opprettet et demensteam. Formålet med dette er å kunne bistå personer med demens- symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Demensteamet samarbeider med fastlege, arbeidslag for demens i hjemmesykepleien og ellers andre aktuelle tjenester eller instanser.

Demensteamet består av:
Demenskoordinator: Guro Brenden (til høyre på bildet), geriatrisk sykepleier og Mailen Viddal Holm, ergoterapeut.  

Mailen Viddal Holm og Guro Brenden

Vil du vite mer?
Les om demensteamet her