Hjemmebasert omsorg drifter denne avdelingen som har 23 beboere.
De som bor i boenheten regnes som hjemmeboende.

Strikking og hygge i BoenhetenStrikking og hygge i Boenheten

 

 

 

Avdelingen er bemannet på dag og kveld, hjemmesykepleien gir tilsyn på natt. Måltider serveres i felles spiserom med buffet.  

Hjemmesykepleien har oppfølging i boenheten

Vil du vite mer?
Les om serviceleilighet ved Løten helsetun her