Løten kommune er en IA-bedrift (IA=inkluderende arbeidsliv).

Lederne jobber godt med forebyggende tiltak og oppfølging av sykmeldte, og får ved behov bistand fra bedriftshelsetjenesten eller administrasjonsseksjonen.

Kommunen gjennomfører også kurs for å forebygge helseskader og sikre god sykefraværsoppfølging, noe du kan lese mer om på menypunktet  medarbeidere

Sykefraværet i Løten kommune var i 2014 på 7,7% (snitt)

Se oversikt over sykefraværet i Løten kommune her

De ansatte ved Ådalsbruk barnehage, med styrer Arnhild Blystad (t.h.)Arbeidsmiljøprisen
Arbeidsmiljø og trivsel er to viktige faktorer for å bidra til økt nærvær.
I 2014 fikk sammen med faglig styrking.

Trivselsuka
Løten kommune arrangerer også felles-tiltak for ansatte, som skal bidra til trivsel og samhørighet i organisasjonen. I 2014 hadde kommunen trivselsuke for ansatte, med forskjellige aktiviteter hvor de ansatte møtes på tvers av avdelinger.
Se bilder fra Trivselsuka her