Lokal forskrift for Løten kommune:

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten kommune, Hedmark:


>> Hele forskriften kan du lese i Lovdata her

Les kommunestyresak 0043/15 med vedlegg her