”Som kunstner er man veldig åpen for impulser. For meg viste det seg å være av stor verdi å komme tilbake hit, til mitt barndomslandskap. Dette med stemninger i landskapet fra mitt nærområde er med på å prege veldig mye av materialet i arbeidet mitt”.

Sted er sentralt i kunsten

Slik innleder Løtenkunstneren Line Adele Doksrud sin søknad om Hallvard Trættebergs stipend 2015. Sted er sentralt for kunstneren, og setter spor i kunstproduksjon så vel som i mer fysisk forstand. Doksrud fullførte sin Line Adele Doksrud sammen med ordfører Bente Elin Lilleøksethkunstutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2012, og har siden etablert seg i eget atelier ved Rosetporten i Løten. Brakka atelier består av en tidligere kvilebrakke for skogsarbeidere og et større maskinlokale. Nå er Doksrud i ferd med å fylle stedet med ny mening og aktivitet.

Doksrud fokuserer tematisk på tid og rom i utvidet forstand; respekten for levd liv og historiene som vi alle, og særlig de eldre, bærer på. Doksrud er videre opptatt av hva som skjer med oss mennesker når vi befinner oss i tomme rom, tomme hus uten rekvisitter og materialistisk gods. Dette er også utgangspunkt for et kunstnerisk prosjekt som pågår og har pågått i snart 10 år. I et tomt hus fra omkring 1790, har Doksrud foretatt fotoregistreringer, oppmålinger, Utdelingen av Trættebergstipendet ble lagt til atelieret til kunstnerenfilmet og lyttet. Materialet utgjør et arkiv som benyttes og fortolkes videre gjennom kunsten, først og fremst ved bruk av tegning og papir. Brakka atelier er ikke bare et sted for egen kunstproduksjon, men er også i ferd med å bli en mestringsarena for barn og unge. Doksrud er opptatt av å formidle sin kunnskap og dele den med andre, og tilbyr i dag både tegnekurs og privatundervisning.  


Hallvard Trættebergs stipend

Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend som vektlegger kunstnerisk kvalitet. Det var i 2015 13 søkere til stipendet fra fjern og nær, og nivået var høyt. Det er driftsutvalget i Løten som behandler stipendet. Tildelingen ble gjort 28. april i år, mens selve overrekkelsen fant sted fredag 18. september. Stipendet består av et diplom med motiv av Hallvard Trætteberg og en gavesjekk på 33 000 kroner. Doksrud Utdelingen av Trættebergstipendet ble lagt til atelieret til kunstneren”kvitterer” med utstilling i Galleri Natthagen i mai 2016.

Les mer om Hallvard Trættebergs stipend her

Se oversikt over stipendmottakerne her