Nå før jul ønsker også Løten kommune at vi kan synliggjøre ennå mer av det som skjer her, og vi vil bruke det som ligger i kalenderen til å markedsføre advent- og julearrangementer på vår hjemmeside og andre kanaler. 

Vi tar også med det som ligger i kulturkalenderen i Løtenavisa, slik at det blir synlig der også. 
Når du legger inn arrangementer i kulturkalenderen på nett, legg også gjerne inn bilde eller plakat elektronisk. Det er også fint om du legger inn hjemmeside-adresse eller Facebook-adresse (link) for arrangementet, om du har det. 

Her kan du melde inn ditt arrangement: 

Legge inn arrangementer i elektronisk kulturkalender

Illustrasjonsbilde

Se vår kulturkalender her (Kalenderen ligger på "Hva skjer" fra framsiden.