Konstituerende kommunestyremøtes vedtak:
- se hele saken her i vår innsynsløsning

Ordfører og varaordfører for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019:

Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (AP) Politisk organisasjonskart Løten kommune
Varaordfører: Silje Hafslund (V)
 

Formannskapet 21. oktober 2015- oktober 2019:

Medlemmer:
1. Bente Elin Lilleøkseth (AP)
2. Silje Hafslund (V)
3. Jon Lurås (MDG)
4. Jørn Arild Flatha (AP)
5. John Magne Pedersen Tangen (AP)
6. Marte Larsen Tønseth (SP) .
7. Kjell Ingar Olsen (SP)
8. Mette Stikholmen (SP)
9. Kjell-Erik Nordahl (H)

Varamedlemmer:

Fellesliste AP, MDG, V:
1. Turi Ann Melvold (AP)
2. Kristian Dragsten (AP)
3. Laila Jenssveen (AP)
4. Andres Lopez Aliciasson (AP)
5. Idun Torp Adolfsen (AP)
6. Martin Kjelsrud (AP)
7. Åse Høiby Bråthen (AP)
SP:
1. Else Bjørke (SP)
2. Nikolai Nordtorp Larsen (SP)
3. Jorun Langseth Ottosen (SP)
4. Stian Nybakken Olsen (SP)
Fellesliste H, FrP:
1. Anders Bronken (H)
2. Per Egil Storsveen (FrP) 

Driftsutvalget for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019

Medlemmer:

1. Andres Lopez Aliciasson (AP) Leder
2. Turi Ann Melvold (AP) 
3. Martin Kjelsrud (AP)
4. Åse Høiby Bråthen (AP)
5. Ole Hågensen (V) Nestleder
6. Else Bjørke (SP)
7. Stian Nybakken Olsen (SP)
8. Gunnar Søberg (SV)
9. Helle Jordbræk (FrP)

Varamedlemmer:

Fellesliste AP, MDG, V:
1. Laila Jenssveen (AP)
2. Knut Holen (V)
3. Åse Fjærgård (AP)
4. Kristian Dragsten (AP)
5. Siv Marie Bakken (AP)
6. Sven Tore Wilhelmson (AP)
7. Idun Torp Adolfsen (AP)
Fellesliste SP,SV:
1. Jorun Langseth Ottosen (SP)
2. Nikolai Nordtorp Larsen (SP)
3. Leif Ole Walle (SP)
4. Hilde Mari Bjørke (SV)
5. Marte Larsen Tønseth (SP)
Fellesliste H, FrP:
1. Stein Stensen (Frp)
2. Per Egil Storsveen (FrP) 

Kontrollutvalg for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019

Medlemmer:

1. Ingeborg Tønseth (SP) - Leder
2. Oddbjørn Kleppen (SP) - Nestleder
3. Dag Eivind Hafslund (H)
4. Knut Erik Villumstad (AP)
5. Gina Astrid Sigstad (V)

Varamedlemmer:

Senterpartiet:
1. Bjørg Lillian Rygg (SP)
2. Tone Karlsen (SP)
Fellesliste H, FrP:
1. Erik Reiersen (H)
2. Berit Johansen Eilertsen (FrP)
Fellesliste AP, MDG, V:
1. Stian Tårneby (MDG)

Klagenemnd for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019

Medlemmer:
1. Sven Tore Wilhelmson (AP) - Nestleder
2. Oddny Marie Prytz (H) - Leder
3. Amund Sigstad (SP)
4. Hjørdis Bjørke (SV)
5. Helle Jordbræk (FrP) 

Varamedlemmer:

Fellesliste AP, MDG, V:
1. Siv Marie Bakken (AP)
Høyre:
1. Anne Lise Jensen (H)
Fellesliste SP,SV:
1. Ingelin Opsahl (SP)
2. Nils Thore Vasaasen (SP)
FrP:
1. Stein Stensen 

Valgstyre for valgperioden 21. oktober 2015 til oktober 2019:

Medlemmer:

1. Bente Elin Lilleøkseth (AP) - Leder
2. Silje Hafslund (V) - Nestleder
3. Jon Lurås (MDG)
4. Jørn Arild Flatha (AP)
5. John Magne Pedersen Tangen (AP)
6. Marte Larsen Tønseth (SP)
7. Kjell Ingar Olsen (SP)
8. Mette Stikholmen (SP)
9. Kjell-Erik Nordahl (H)

Varamedlemmer:

Fellesliste AP, MDG, V:
1. Turi Ann Melvold (AP)
2. Kristian Dragsten (AP)
3. Laila Jenssveen (AP)
4. Andres Lopez Aliciasson (AP)
5. Idun Torp Adolfsen (AP)
6. Martin Kjelsrud (AP)
7. Åse Høiby Bråthen (AP)
SP:
1. Else Bjørke (SP)
2. Nikolai Nordtorp Larsen (SP)
3. Jorun Langseth Ottosen (SP)
4. Stian Nybakken Olsen (SP)
Fellesliste H, FrP:
1. Anders Bronken (H)
2. Per Egil Storsveen (FrP) 

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon til politikerne finner du i vår oversikt over styrer, råd og utvalg her
Denne vil etterhvert også bli oppdatert med bilder.

Se hvem som ble valgt inn i kommunestyret i Løten her

Til toppen