Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Vedtatte planer: Gang- og sykkelveg langs Budorvegen og endring av reguleringsplan for riksveg 3/25 - ny kontrollstasjon ved Ånestad.

Kommunestyret i Løten vedtok i sitt møte den 25.11.2015 følgende arealplaner:

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Budorvegen.

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg fra Jokerbutikken og nordover til nytt boligfelt i Brenneriroa.

Vedtatte plandokumenter for reguleringsplanen kan sees i PlanDialog.

Endring av reguleringsplan for riksveg 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense.

Planendringen legger til rette for bygging av ny kontrollstasjon samt noe justering av planlagt toplanskryss.

Vedtatte plandokumenter for reguleringsplanen kan sees i PlanDialog.

Kommunens vedtak i disse plansakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.
 

Sist endret: 08.02.2016
|
|
|