Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.

 

Last ned skjema her:

Søknadsskjema for tilskudd ved bytte av vedovn (word)
Søknadsskjema for tilskudd ved bytte av vedovn (pdf)


Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Kopi av kvittering/faktura på ny ovn.
  • Dokumentasjon på at et gammelt ildsted er fjernet, for eksempel bilder av gammel og ny ovn, bekreftelse fra feier eller murer.
  • Kopi av meldeskjema som bekrefter at ovnen er forskriftsmessig montert, melding av ildsteder. Original skal sendes Hedmarken brannvesen. 
    Se kontroll av ildsteder her (skjema fra Hedmarken Brannvesen)

NB! Dersom man søker på forhånd må det ettersendes kopi av faktura/kvittering, dokumentasjon på at ildstedet er byttet og kopi av kontrollskjema før man får tilskuddet utbetalt.

Søknaden sendes Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten
eller på e-post til post@loten.kommune.no