Skal du søke på barnehageplass?
Her finner du oversikt over kommunale og private barnehager i Løten. Søknadsfrist for hovedopptaket 2017/2018 er 15. mars 2017. Søk barnehageplass her

Kommunale barnehager:

Jønsrud barnehage (v/ Jønsrud skole) Jønsrud barnehage
Hjemmeside:
Tlf. 62 56 42 87/ 62 56 42 86/ 957 95 054
Adresse: Jønsrudvegen 7, 2340 Løten


Lund barnehage (v/ Lund skole) Lund barnehage
Hjemmeside
Tlf. 62 56 42 73/ 915 83 675/ 915 53 499
Adresse: Gammalsrudvegen 6, 2340 Løten


Ryli barnehage
Hjemmeside
Ryli barnehage
Tlf. 62 56 42 67/ 62 56 4268/ 953 69 428
Adresse: Rylivegen 4, 2340 Løten


Ådalsbruk barnehage (v/Ådalsbruk skole)
Ådalsbruk barnehageHjemmeside
Tlf. 62 56 42 96/ 468 57 311/ 62 56 42 97/ 974 11 329
Adresse: Olarovegen 1, 2345 Ådalsbruk

Skøienhagan barnehage
Skøienhagan barnehage

Hjemmeside
Tlf. 62 56 42 45/ 46/ 47/ Mob: 902 29 813
 

Private barnehager:

Skogly barnehage
Hjemmeside: https://laringsverkstedet.no/skogly
Tlf: 62 59 02 60
Adresse: Ole Dyrengs veg 1, 2340 Løten

Livensveen gårdsbarnehage
Hjemmeside: http://www.livensveen.no/
Tlf: 414 29 176/ 62 59 41 10/11
Adresse: Østrovegen 101, 2340 Løten.

Brovold barnehage
Hjemmeside: http://www.brovoldbarnehage.no/
Tlf: 40146721
Adresse: Brovoldvegen 3, 2345 Ådalsbruk


Søke barnehageplass?