Reglene ble godkjent og vedtatt av elevrådet ved Lund skole 18. februar, og skal henge oppe i alle klasserom.

Her finner du de nye ordensreglene for Lund skole og FAU

Uteområdet på Lund skole