Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av kommunestyret i sak 34/15 den 9.9.2015.

>> Les planen og finn informasjon om den her