Økonomiske resultater 2015

Finansforvaltning og 
økonomisk resultat
finner du i vår
formelle årsberetning 2015

Diagram fra vår formelle årsberetning