Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

 

>5,0

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,04%

< 2,0%

1,9%

Sykefravær – sykemeldt

0,09%

< 2,0%

2,7%

Felles indikatorer:Økonomistyring

Økonomisk resultat

91,7%

<100%

93,3%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Solgte boligtomter målt i antall boenheter

9

>10

11

Andel saker etter matrikkelloven behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

90,0%

>90,0%

90,5%

Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

98,0%

>90,0%

94,5%

Andel av byggesaker med utført tilsyn

0

>2,0%

5,5%

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

100%

>95%

100%

Andel eiendommer gitt offisiell adresse

98,3%

>99,0%

99,7%

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune

5

7

5

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk

5

5

5

Netto budsjettramme

2 429 000

2 564 000

2 735 000

Budsjettramme selvkost

-90 000

-190 000

-182 000

Antall behandlede byggesakssøknader

171

168

183

Antall utførte oppmålingsforretninger

51

44

80

Antall vedtatte reguleringsplaner

0

8

4

Antall abonnenter septiktømming

1 170

1 243

1 252