Seksjonsleder: Anne Kristin Knudsen

Målekort

Område

Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

4,9

 

 

 

Arbeidsmiljø

 

Sykefravær  - egenmeldt

2,1%

2,0%

2,0%

Sykefravær – sykemeldt

3,3%

2,5%

2,5%

Økonomistyring

Økonomisk resultat

99%

98%

97%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2014

Prognose 2015

Resultat 2015

Netto budsjettramme

7 595 000

11 766 000

11 613 000

Totalt antall årsverk (inkl vaskeri)

16,0

21,7

19,8

Totalt antall ansatte (inkl vaskeri)

18

25

26

Antall m2 rengjort

29 200

34 300

34 300

Antall m2 rengjort pr årsverk

1 946

1 728

1 728