Det er nå 31 kommuner som jobber for et demensvennlig samfunn, og Løten var først ute blant disse. Til nå er det holdt 5 kurs i Løten, og 52 personer har deltatt på disse. Disse representerer både matbutikker, banken, posten, taxi, vinmonopolet, frivilligsentralen, politiet, apoteket, treningssenteret Family, servicekontoret, informasjon og bibliotek.

Hvordan bli et demensvennlig samfunn?

Guro Brenden forteller at kursene er viktig informasjonsformidling:  
- Om de som møter mennesker med demens har kunnskap om hvordan denne sykdommen påvirker livet deres, vil det være lettere å gi dem den hjelpen de trenger. Derfor er det viktig at de som møter dem for eksempel Fra v: Inger Ruud Veflingstad og Guro Brenden samarbeider om kursenematbutikken vet hva slags utfordringer de har.

Brenden forteller videre at de som lærer om demens bidrar selv til å se hvilke tiltak som kan hjelpe;
- det kan være enkle ting som å hjelpe til med å finne fram riktig vare i butikken, eller hjelpe til med å betale. 

Individuelle behov

Det er også individuelt hvordan sykdommen utarter seg, slik at det er ikke en fast mal for hvordan disse menneskene skal møtes. 
Demens er også en sykdom flere og flere får, blant annet fordi man lever lenger nå.

- Det anslås at over 78 000 mennesker i landet har denne sykdommen, og 60 % av dem er hjemmeboende. Det betyr at de i utgangspunktet klarer seg selv, men er også avhengig av god hjelp fra de dem møter i hverdagen, for at det ikke skal bli vanskelig å delta i samfunnet, forteller Brenden. 

Inger Ruud Veflingstad føyer til at de fleste av disse er eldre, men det finnes også demente ned i 40-årsalderen. 
- Mange av dem er aktive og oppsøker servicetilbud og aktiviteter, men vi vet også at slikt kan være vanskelig på grunn av hindringer som kan oppstå. Slike hindringer kan for eksempel være å gjøre seg forstått, og huske vegen dit man skal eller å huske hva man skulle kjøpe på butikken, forteller hun.
Derfor er det viktig at samfunnet rundt er oppmerksom, slik at det ikke blir vanskelig å klare seg selv, slik de fleste selvfølgelig ønsker. 

I begynnelsen av april var frivilligsentralen, biblioteket, servicekontoret, informasjon og lensmann på kurs. Kursdeltakerne (bildet under) tar med seg ny lærdom til bevisstgjøring og formidling i egen virksomhet. Kursdeltakerne meldte tilbake at kurset har gitt god innsikt i hvordan man bør være oppmerksom på alle mennesker på andre måter, slik at man fanger opp andre behov. 
- Vi kan ta med oss mye fra dette, forteller Tea Granhaug Græsby, som er biblioteksjef i Løten kommune. 
- Det går både på skilting, være tydelige på hvor besøkende skal henvende seg, og å sørge for å være oppmerksomme og gi informasjon, slik at det blir få forstyrrende faktorer for den som møter oss.

Bilde fra kurset som ble holdt i midten av april, med deltakere fra Frivilligsentralen, biblioteket, lensmann, kommunikasjon og service

Les mer om demensvennlig samfunn her
Finn informasjon om demensteamet her