«Som kunstner er man svært åpen for impulser. For meg viste det seg å være av stor verdi å komme tilbake hit, til mitt barndomslandskap. Svært mye av mitt arbeid bærer preg av mine nære omgivelser fra min hjembygd Løten».

Slik beskriver Line Adele Doksrud kjernen i sitt kunstnerskap, og tematikken i utstillingen «Hemover».
 

Line Adele Doksrud

Doksrud er født og oppvokst i Løten, og etter flere år utenbygds var det nettopp i Løten, i det næreste av det nære, at hun fant sitt kunstneriske prosjekt. «Hemover» handler om stedstilknytning, og hvordan tid og sted oppleves og erfares.

Ett element i utstillingen er intervjuer med eldre mennesker, i samspill med tegning, foto og maleri. Doksrud Foto: Line Adele Doksrudutforsker betydningen av menneskets behov for en stedlig tilknytning, og utstillingen viser investeringer av tid fra steder og personer som kunstneren har valgt å oppsøke. Doksrud er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, fakultet for visuell kunst. Etter avsluttede studier i 2012 har hun etablert seg med eget atelier i Løten.

Brakka Atelier består av en tidligere kvilebrakke for skogsarbeidere og et større maskinlokale. Nå er Doksrud godt i gang med å fylle stedet med ny mening og aktivitet – et steinkast fra eget barndomslandskap og selve skattekammeret fra hvor hun henter sin inspirasjon og det registreringsmaterialet som bearbeides og fortolkes videre i kunsten.


Hallvard Trættebergs stipend

Løten kommune deler annet hvert år ut Hallvard Trættebergs stipend, et arbeidsstipend som vektlegger kunstnerisk kvalitet og som tildeles en kunstner eller kulturarbeider som har tilknytning til Løten eller som ønsker å arbeide i Løten. Med stipendet følger en forpliktelse til å presentere eget arbeid 1. halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt.
Les mer om Hallvard Trættebergs stipend her

Med utstillingen «Hemover» kvitterer Doksrud for stipendet som hun ble tildelt i 2015, og gir publikum en mulighet til å oppleve en variert og meningsfull utstilling om et tema som vi alle har et forhold til.

For spørsmål, kontakt:
Line Adele Doksrud, tlf 958 55 393 epost: post@lineadele.com