De utrolige årene er et utviklingsprogram for å styrke de ansattes kompetanse rundt godt samspill og god Logo: De utrolige årenekommunikasjon. Et viktig prinsipp i De Utrolige Årene (DUÅ) er å fokusere på den gode samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne. Dette skal ha en forebyggende effekt for barna, og gi de gode verktøy til å takle utfordringer.  Implementeringen av DUÅ i Norge finansieres av Helsedirektoratet.

Det vil bli seks kursdager(Workshop) for de ansatte og fire av planleggingsdagene på SFO vil benyttes til dette i året som kommer. De to andre workshopene er fordelt på fire personalmøter. Kompetanseheving innen å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn, av Carolyn Webster Stratton (grunnlegger av "De utrolige årene)

Dette er et kompetanseløft for SFO, som skolen også vil høste frukter av på viktige områder. Barnehagen har også fått godkjent søknad de har sendt, og med det blir det et helhetlig løft der arbeidsmetode videreføres når ungene kommer fra barnehagen. Vi gleder oss til å sette i gang med dette viktige arbeidet sammen med ansatte i barnehagen.

(Illustrasjon til høyre: Kompetanseheving innen å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn, av Carolyn Webster Stratton (grunnlegger av "De utrolige årene).

Har du spørsmål?

Kontakt rektor Anne Berit Fjeldseth, tlf. 62 56 42 70/ 412 06 641
anne.berit.fjeldseth@loten.kommune.no

Hva er De utrolige årene?

Les mer om De utrolige årene her (helse- og familietjenesten)

Les om De utrolige årene i Ryli barnehage i Løten her

Fagside for foresatte og familie om De utrolige årene (Universitetet i Tromsø)