Arbeidet startet med en kick-off for fagpersoner innen disse virksomhetene i kommunen. Med bistand fra Norconsult ble det gjennomført en dialogkonferanse med "Verdenskafè" og teoriforankring innen fagfeltene som skal være en del av planen.

Her kan du lese Norconsult sin rapport fra dialogkonferansen 

Fagepersoner innen barnehage og skole var samlet til dialogkonferanse denne uka

Kommunalsjef for oppvekst, Inger Torun Holmgren forteller at dette er første skritt på vegen til å møte bestillingen fra Kommunestyret til å bedre skoleresultatene i Løten: 

"- For å kunne løfte dette, er vi avhengig av å jobbe sammen i hele utdanningsløpet, og sikre tverrfaglig og tverr-etatlig involvering. Det er mange personer og fagfelt som må bygge denne planen sammen. "
 

Fagepersoner innen barnehage og skole var samlet til dialogkonferanse denne ukaFagepersoner innen barnehage og skole var samlet til dialogkonferanse denne uka

På kick-offen denne uka var alle kommunale barnehager og skoler representert, og bidro med stort engasjement. 

- Planen skal jobbes med framover, og ferdigstilles våren 2017 etter en god prosess med forankring ute i de involverte virksomhetene, forteller hun.