Nye åpningstider fra 1. juni 2016: Servicekontoret på Tingberg

Åpent for besøk: Kl. 08.00-15.00.
Sentralbordet vil være betjent kl. 09.00-15.00.

Har du behov for å komme i kontakt med kommunen direkte?
Her kan du finne direkte telefonnummer til ansatte og avdelinger via vår telefonkatalog på nett:
Søk ansatte/ avdelinger.

Bakgrunnen for endringen er en markant nedgang over flere år i antall besøk og telefonhenvendelser. 

Virksomhetsleder for Kultur, informasjon og service, Bente Hagen forklarer behovet for å endre åpningstidene:

- Vi har registrert henvendelser over flere år, og ser at de går ned både innen telefonhenvendelser og besøk, og vi reduserer nå åpningstidene innenfor de tidspunktene det er færrest henvendelser. 

Mer tid til saksbehandling og flere digitale henvendelser
Bente Hagen forklarer videre at tiden da kan brukes mer på saksbehandling overfor innbyggerne, samt mer tilrettelegging for selvbetjening på nett. 
- Ved å legge til rette for å bruke mer kapasitet på disse feltene innen virksomheten, vil det bli lettere å strukturere ressursene mer konsentrert der det er behov, avslutter hun.