Planen ble vedtatt i kommunestyret 06.04.2016
Her kan du lese saken om handlingsplanen (sak 19/16)

Her kan du lese Løten kommunes Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016 - 2020

Les planen her