Det er utarbeidet en felles kvalitetsplan for Skolefritidsordningene (SFO) ved skolene i Løten. 

Kvalitetsplanen ble vedtatt av Driftsutvalget i Løten kommune 10. mai 2016. 

Les planen her: 

Kvalitetsplan for Løten SFO 

 
Forside kvalitetsplan Løten sfo