Det er utarbeidet en felles kvalitetsplan for Skolefritidsordningene (SFO) ved skolene i Løten. 

Kvalitetsplanen ble vedtatt av Driftsutvalget i Løten kommune 10. mai 2016. 

Forside kvalitetsplan Løten sfo

Se mer:

>> Her kan du lese Kvalitetsplan for Løten SFO 

>> Se også: SFO-fritid med kvalitet