Hageavfall skal leveres på egne mottak. Foto: SirkulaSirkula IKS (tidligere HIAS IKS) utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner, blant annet Løten kommune. Selskapet har i den senere tid oppdaget stor spredning av soppen Phytophthora, som dreper busker og trær, blant annet  i Åkersvika ved Hamar. Den spres gjennom jord og via vann, og soppsjukdommen har trolig kommet hit via import av prydplanter. Blant annet går soppen på rhododendron i hagen, i tillegg til busker og trær som vokser i naturen.  

For å hindre spredning av den, er det viktig at du ikke kaster hageavfall og potteplanter i naturen. Små mengder potteplanter kan kastes i restavfallet hjemme (IKKE i matavfallet). Hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonen og Gålåsholmen hageavfallsmottak.


Komposterer hageavfallet

Vi komposterer hageavfallet, det vil si at det omdannes til jord gjennom en prosess hvor mikroorganismer bryter ned plantene til kompostjord. Når de arbeider kommer temperaturen opp i 55-70 grader i 3-5 uker. Det tar knekken på Phytophthora og ugrasfrø.

Husk også at svartelistede planter som kjempespringfrø, lupiner, parkslirekne etc. ikke må kastes i hageavfallet.

(Artikkelen er hentet fra Sirkula IKS sine hjemmesider)