Nyansatte forretningsutvikler Berte Sollerud Helgestad i Hamarregionen Utvikling vil fremover blant annet jobbe med næringsutvikling i Løten kommune. Berte tar over etter Siri Steinsrud.
–Jeg ser frem til å bli kjent med næringslivet i Løten sier Berte som er godt kjent i bygda.
Det første arranNy næringskontakt i Løten er Berte Sollerud Helgestadgementet dere kan treffe meg på blir næringstreffet fredag 25 november, forteller Berte. 

Selv om hun ikke kommer ikke til å ha fast kontortid i Løten forsikrer hun om at hun er lett tilgengelig og gjerne kommer på besøk.

Ta kontakt: 
Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512
berte@hamarregionen.net 

Berte kommer fra gründerselskapet INNEOX, hvor hun har vært daglig leder. Hun har lang erfaring fra Andersen Consulting og Norsk Tipping, hvor hun blant både har jobbet med forretningsutvikling og på markedssiden.  Berte har en master i Innovasjon og et betydelig nettverk både nasjonalt og internasjonalt. 

Se mer: 

Næringssamarbeidet
Les mer om Hamarregionen Utvikling her (her kan du også abonnere på deres nyhetsbrev)