Statlige føringer for leksehjelp sier at elevene skal ha tilbud om 8 timer leksehjelp i løpet  av grunnskolen. Dette er et gratis tilbud.

Ta kontakt med  Tove Dahl Svevad for påmelding til leksehjelp - telefon   480 72 948.

Regler ved leksehjelp:

  • Vi skal ha beskjed fra foresatte når barnet ikke kommer på leksehjelp 

  • Barn som ikke har SFO-plass skal hentes ved endt leksehjelp. Det må gis skriftlig beskjed ,eller via telefon, fra foresatte dersom barnet eventuelt skal gå hjem på egenhånd.

  • Barnet skal sitte tiden ut. Andre arbeidsoppgaver er tilgjengelig for barnet resten av tiden.

  • Vi forventer god oppførsel og arbeidsmoral under leksehjelpen. Tilbakemelding vil bli gitt til foresatte og lærere.

I år gis  leksehjelpen slik ved Lund skole og SFO:

2. og 3. klasse kl 13.00 - 14.00 mandager

4. og 7. klasse kl 14.15-15.15 mandager

2. - 4.klasse kl  7.15 - 8.15 onsdager

4. klasse kl 14.15 - 15.15 onsdager