Statlige føringer for leksehjelp sier at elevene skal ha tilbud om 8 timer leksehjelp i løpet  av grunnskolen. Dette er et gratis tilbud.

Skriftlig påmelding til leksehjelp.

Regler ved leksehjelp:

  • Vi skal ha beskjed fra foresatte når barnet ikke kommer på leksehjelp.

  • Barnet skal sitte tiden ut. Andre arbeidsoppgaver er tilgjengelig for barnet resten av tiden.

  • Vi forventer god oppførsel og arbeidsmoral under leksehjelpen. Tilbakemelding vil bli gitt til foresatte og lærere.

I år gis  leksehjelpen slik ved Jønsrud skole og SFO:

1. til 7. klasse kl 08.00-08.40 tirsdager

1. til 7.klasse kl  08.00-08.40 onsdager