Statlige føringer for leksehjelp sier at elevene skal ha tilbud om 8 timer leksehjelp i løpet  av grunnskolen. Dette er et gratis tilbud.

I skoleåret 2018/19 har vi leksehjelp til 3. - 7. klasse:

Tirsdag kl. 08.00- 08.40, 3.-7.klasse

Onsdag kl. 08.00- 08.40, 5. - 7.klasse

Det er skriftlig påmelding til leksehjelp.

Regler ved leksehjelp:

  • Vi skal ha beskjed fra foresatte når barnet ikke kommer på leksehjelp.

  • Barnet skal sitte tiden ut. Andre arbeidsoppgaver er tilgjengelig for barnet resten av tiden.

  • Vi forventer god oppførsel og arbeidsmoral under leksehjelpen. Tilbakemelding vil bli gitt til foresatte og lærere.