Statlige føringer for leksehjelp sier at elevene skal ha tilbud om 8 timer leksehjelp i løpet  av grunnskolen. Dette er et gratis tilbud.

Skriftlig påmelding ved skolestart.

Regler ved leksehjelp:

  • Vi skal ha beskjed fra foresatte når barnet ikke kommer på leksehjelp 

  • Barn som ikke har SFO-plass skal hentes ved endt leksehjelp. Det må gis skriftlig beskjed ,eller via telefon, fra foresatte dersom barnet eventuelt skal gå hjem på egenhånd.

  • Barnet skal sitte tiden ut. Andre arbeidsoppgaver er tilgjengelig for barnet resten av tiden.

  • Vi forventer god oppførsel og arbeidsmoral under leksehjelpen. Tilbakemelding vil bli gitt til foresatte og lærere.

I år gis  leksehjelpen slik ved Ådalsbruk skole og SFO:

2.klasse  onsdager kl. 12.30-13.30.

3.klasse kan velge 2 av 3 tidspunkt. Mandager og onsdager 14.15-15.15

 4.klasse : Mandager og onsdager kl. 14.15-15.15 og tirsdag kl. 12.15-13.15