Løten kommunes ildsjelpris deles ut hvert år, og til kandidater foreslått av folket. Prisene er en mulighet for kultur- og samfunnslivet til å hedre sine egne, og i Løten er det mange å ta av!
Det kom i år 10 forslag på 9 ulike kandidater til ildsjelprisen.

Det er driftsutvalget supplert med ordfører som avgjør hvem som får prisene, som begge er på 11 000 kroner.


Kulturprisen 2016 går til Sverre Vidar Engen

Sverre Vidar Engen på det nye utsiktstårnet på Gjetholen. Foto: ØstlendingenForslagsstiller (Hamar og Hedemarken turistforening Løten v/Steinar Østlie) beskriver Engen slik:

En sterk pådriver for dugnadsarbeidet i Hamar og Hedemarken Turistforening – og en ambassadør og tilrettelegger for friluftsliv og folkehelse i Løten.
Engen er sentral i arbeidet med å tilrettelegge og opprettholde stinettet; skilting, merking, rydding og løypekjøring, utlegging av klopper og bygging/vedlikehold av bruer, koier og hytter.
Kunnskapsrik leder av Tirsdagstrampen siden oppstarten i 1990.
Sentral i oppføringen av det nye utsiktstårnet på Gjetholen.
 

Les mer om ildsjelprisen her.

Prisene vil, ihht. satuttene, overrekkes i et egnet arrangement våren 2017. De siste to årene har overrekkelsen skjedd i forbindelse med «Kommunens staskveld», en festkveld som forener, synliggjør og hedrer kultur- og idrettslivet i Løten.