Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023


Politiske representanter:

Stian Nybakken Olsen (SP), se link til politiker
Vara: May-Elin Imset (SP), se link til politiker


Øvrige representanter fra: 

 • Representant fra Løten eldreråd

 • Representant fra Løten Frivilligsentral

 • Pårørenderepresentant for Løten helsetun

 • Bruker- og pårørende representant for Hjemmebaserte tjenester

 • 2 tillitsvalgte
   
 • Ledere ved de kommunale enhetene i samarbeidsutvalget:
  Virksomhetsleder ved Løten helsetun
  Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester


Se også: