Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023


Politiske representanter:

Stian Nybakken Olsen (SP), se link til politiker
Vara: May-Elin Imset (SP), se link til politiker


Øvrige representanter: 

 • Løten Eldreråd:
  Helge Lundsbakken, Tlf. 924 95 798, epost: torildlu@online.no 
   
 • Løten Frivilligsentral:
  Torild J. Edvardsen, Tlf. 480 92 804, epost: frivillig.loten.omsorg@gmail.com
   
 • Pårørende representant for Løten helsetun:
  Magnhild Godager, Tlf. 957 84 197
   
 • Bruker- og pårørende representant for Hjemmebasert omsorg:
  Rønnaug Skramstad, Vestbygdvegen 247, 2340 Løten, Tlf. 452 73 889
   
 • Tillitsvalgte:
  Beate Andersen, Fagforbundet og Marius Stråbø Johansen (Sykepleierforbundet)
   
 • Ledere ved de kommunale enhetene i samarbeidsutvalget:
  Virksomhetsleder ved Løten helsetun
  Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester


Se også: