Onsdag kveld ble ansatte som har hatt fast jobb i kommunen i 15, 25, 30 og 40 år hedret på et arrangement på Rosenlund park. Ordfører, rådmann og den enkeltes leder delte ut gave, sjekk, gullur eller medalje til ansatte med totalt 660 års erfaring fra kommunal sektor.

Liste over jubilantene (ikke alle var tilstede på arrangementet):

Hedret ansatte40 år:

Audhild Juliussen, Østvang skole

30 år:

Randi Bakken, Østvang skole/SFO
Solveig Nyland, Østvang skole
Liv Johanne Tønseth, Løten Helsetun

25 år:

Eva Kristina Sundblom, BRA
Jan Olav Øverby, BRA
Ragnhild Bekk, Kvalifisering
Agnete Tollan, Kvalifisering
Pål Bäckmark, Løten ungdomsskole
Anne Berit Hafslund, Hjemmebasert Omsorg
Jorunn Sætveit, Hjemmebasert Omsorg
Gunn Toril Larsen, Helse, og familietjenesten
Ann Kristin Palerud, KIS
Gunn Slettvold, Lund barnehage

Hedret ansatte15 år:

Monica Thorsen Brendlien, Ådalsbruk skole
Erik Huse, Bygg- og Vedlikeholds seksjon
Håvard Nyland, Bygg- og Vedlikeholds seksjon
Ann Kristin Engen, Løten Helsetun
Doris Jørgensen, Løten Helsetun
Inger Lise Myran, Løten Helsetun
Mette Ødegaard, Løten Helsetun
Anne Marit Hagen Kroken, Jønsrud Skole
Lise Roko Pedersen, Ryli Barnehage
Turid Kverneng Stensåsen, Ryli Barnehage
Dag Strande, KIS
Ingrid Walle, Hjemmebasert Omsorg